środa, 27 listopada 2019

Aktualności statutu Towarzystwa

Towarzystwo im. św. Brata Alberta Koło Poznańskie posiada, od 16.10.2019 osobowość prawną oraz status organizacji pożytku publicznego od 19.11.2019.