Kontakt

Prezes Koła
Bogusław Piotr Łabędzki


Dane adresowe Koła:
adres: ul. Warzywna 17, 61-658 Poznań, 
tel: 61 823 81 50, 
e-mail: tpbapoz@poczta.onet.pl

Dane adresowe Schroniska św. Brata Alberta
adres: ul. Widłakowa 3, 61-680 Poznań,
tel: 61 820 64 81, 535 207 780.


Konto Bankowe Koła 83 1020 4027 0000 1102 0294 7299nr KRS 0000808930


Opiekę duszpasterską sprawuje

ks. Tomasz Koszyk

z Parafii Rzymskokatolickiej
pw św. Jadwigi Królowej Wawelskiej

Towarzystwo im. św. Brata Alberta Koło Poznańskie posiada, od 16.10.2019 osobowość prawną oraz status organizacji pożytku publicznego od 19.11.2019.


2 komentarze: